Üldised tarne- ja müügitingimused (UTEC Oy, edaspidi "müüja", 17.02.2022)

Hinnad

Saadetistes, arvetes, tellimustes, tellimuskinnitustes, pakkumistes ja hinnakirjades olevad näidatud hinnad on koos käibemaksuga vabalt müüja Soome pealaos (edaspidi "laos"), või kui ei ole teisiti märgitud. Kõik koduleheküljel näidatud hinnad on koos käibemaksuga.

Müüja jätab endale õiguse muuta hindu ilma etteteatamata.

Kui tolli-, käibemaksu-, või muudes kauba tarnes liituvates üldistes maksudes toimuvad muudatused ennem tarnepäeva, siis on müüjal õigus muuta kauba hinda samavõrra, kuivõrd on muutunud hinnad või maksud mõjutanud kauba hinda.

Valuuta

Kui hinna lähtekoht on välisvaluuta, siis hind põhineb Soome Panga vastavatele valuuta müügikurssidele pakkumispäeval, või kui ei ole teisiti märgitud. Kui valuutakurss muutub, siis on müüjal õigus muuta ka samavõrra hindu.

Pakendamine

Hinnakirjades ja kataloogides näidatud hinnad tähendavad pakendatud, tarnevalmis kaupa.

Tarnetingimus

Tarnetingimus on vabalt müüja laos, või kui ei ole teisiti märgitud.

Tarneaeg

Kõik kodulehel olevad tooted tarnime klientidele otse meie Soome pealaost koostöös rahvusvaheliste transpordifirmadega (DPD,DHL). Kiired ja soodsad tarned kõikjale üle Eesti. Laos olevatele toodetele on tarneaeg kliendini tavaliselt 2-4 tööpäeva (Saaremaa, Hiiumaa jm saartele võib tarneaeg olla 3-6 tööpäeva). Peale saadetise väljastamist Soome pealaost edastatakse tellijale saadetise jälgimise kood e-posti teel.

Juhul, kui klient ei soovi transpordi eest tasuda, on kliendil võimalus tellida kuni 36kg kaaluv kaup Koneita.com Eesti esindusse (Laki 6, Tallinn) ja sellele ise järgi tulla. Eesti esindusse jõuavad klientide tellimused kord nädalas, igal reedel. Pealekorje Koneita.com esindusest tarnemeetodi saab valida kodulehel sisestades tooted ostukorvi ja valides tarnemeetodiks "Pealekorje Koneita.com Eesti esindusest". 

Endale sobiva tarnemeetodi saate valida enne tellimuse lõplikku vormistamist. Vaata lisaks: Tarne

Järeltarned

Kui toodet ei ole tellimuse teostamise hetkel müüja laos, siis toode jääb järeltarnesse, või kui ei ole teisti kokkulepitud. Järeltarnimine toimub siis, kui kaup on uuesti jõudnud müüja Soome pealattu.

Kohaletoimetamise viisid

Tarne Koneita.com Eesti esindusse
Klientide tellitud ning tasutud kaup tarnitakse Eesti esindusse kord nädalas, igal reedel. Tellitud kauba saabumisel Eesti esindusse saab klient teavituse tellimusel sisestatud e-posti aadressile. Saabunud kauba pealekorjet on võimalik teostada tööpäeviti kl 8–16. 
Aadress: Laki 6, Tallinn 10621, Harju maakond, Eesti.


DPD kullerteenus otse kliendini (kuni 31 kg)

Tellimus toimetatakse kliendi tarneaadressile üldjuhul 2–4 tööpäeva jooksul pärast tellimuse tasumist. Peale tellimuse teostamist saab klient kauba liikumise kohta jälgimiskoodi tellimusele sisestatud e-posti aadressile.


DHL-kaubavedu, suured kohaletoimetatavad pakid otse kliendini (üle 31 kg)
Tellimus toimetatakse kliendi tarneaadressile üldjuhul 2–4 tööpäeva jooksul pärast tellimuse sooritamist. Peale tellimuse teostamist saab klient kauba liikumise kohta jälgimiskoodi tellimusele sisestatud e-posti aadressile.

Maksetingimus

Maksetähtaeg on arveldusmüügi kliendile 7 päeva neto, või kui ei ole teisiti kokkulepitud. Maksetähtaega alustatakse lugema arve esitamise päevast.

Müüja ei võta tasu väikearvelisast, või kui ei ole teisiti kokkulepitud.

Võimalikud tarnekulud lisatakse arve lõppsummale. Kiir- ja eritarnetel lisatakse antud kuludele vastav lisatasu.

Viivis

Müüjal on õigus maksetähtaja hilinemisel ja ületamisel küsida viivist vastavalt rahandusministeeriumi poolt antud soovitusele.

Omandiõigus

Tarnitud kaup on müüja omanduses senikaua, kuni kauba tasumisele kuuluv summa on täielikult tasutud. Kauba vastutusrisk läheb müüjalt ostjale kauba üleandmisel.

Märkused

Kauba koguse või liigi kohta käivad märkused on kohustuslik teha 8 tööpäeva jooksul alates kauba vastuvõtmisest.

Saadetise sisu kontrollimine

Ostja on kohustatud kontrollima vastuvõetud tooteid. Müüja ei vastuta tarne käigus tekkinud kahjude eest. Kui klient avastab, et tarne käigus on saadetis hävinud või esineb kahjustusi, on ostjal kohustus koheselt teavitada müüjat tekkinud kahjudest ja edastada vajalikud tõendid tekkinud kahjust. 

Tagastamised

Kaubatehing on siduv ja müüjal ei ole kohustust aktsepteerida kauba tagastust, või kui ei ole teisiti kokkulepitud. Kokkuleppe alusel tarnitud kaup võetakse tagasi ja makstakse raha antud kauba eest tagasi ainult sellisel tingimusel, kui müüja on tagastuse heaks kiitnud. Niisugune kaup võetakse tagasi ainult siis, kui see on originaalpakendis ja –seisukorras.

Kui müüja on aksepteerinud tagastuse, siis teavitab ostja oma nime ja aadressi, saadetise või arve numbri, tagastuse põhjuse ja isiku, kellega on tagastus kokkulepitud. Hoolduse- ja garantiitagastustel peab olema lisaks veaselgitus. Puudulikke tagastusi ei käsitleta.

Tagastatud kaup saadetakse transpordifirmaga või tavapostiga, mille saatekulud maksab ostja. Müüja ei hüvita tagastuskauba tarnekulusid. Tagastavad tooted on pakendatud eraldi näiteks originaal postipakendisse või kauba originaalpakendisse. Tagastavas tootes või toote omas pakendis ei tohi olla aadressikleebiseid, jne, tagastatud toode pakendatult peab olema müügikõlbulik. 

Toodetel on 14-päevane tagastusõigus alates kauba kättesaamisest. Garantiiaeg on 1 aasta. Enne toote tagastamist või garantiiteenindusse saatmist võtke meiega ühendust kontaktvormi, e-posti või telefoni teel, siis kinnitame tagastusõiguse või garantii ja anname tagastusjuhised. Pange tähele, et üksnes kauba tagastamine või paki välja võtmata jätmine ette teatamata ei kuulu tagastusõiguse alla.

Kui olete meie klienditeenindusest saanud tagastuse kinnituse, saate tellimuse tagastada. Sellisel juhul lisage järgmine teave: tellimuse kviitungi koopia või muu tagastatavate toodete loetelu ja enda kontaktandmed (nimi, aadress, telefoninumber), et teaksime, kellelt tagastus on saabunud.

Pärast kinnitatud tagastust tagastame tehingusumma 1-3 tööpäeva jooksul. Kui tehing on toimunud otsearvelduse või pangaülekandega, vajame tagasimakse tegemiseks kontonumbrit. Paytraili, Klarna või PayPali kaudu tehtud tehingute puhul sooritatakse tagasimakse vastava teenuse kaudu.

Garantii

1) Garantii katvus

Tarnija annab tarnitavatele uutele seadmetele käesolevate garantiitingimuste alusel garantii, mis puudutab materjali- ja tootmisvigu. Garantii ei hõlma punktis 3 eraldi nimetatud esemeid. Garantiiaeg on 1 aasta, välja arvatud plasma- ja keevitusseadmetel, mille garantiiaeg on 2 aastat. 


2) Garantii algusaeg

Garantiiaeg algab seadme kinnitatud tarnekuupäevast. Seadme tarnimine loetakse toimunuks, kui paigaldus on teostatud nõuetekohaselt või kui klient on kõnealuse seadme tootmises kasutusele võtnud. Seade loetakse tootmises kasutusele võetuks, kui tarnija on seadme kliendile tarninud vastavalt lepingule. Kui eraldi kontrollkatses ei ole kokku lepitud, teostab klient seadme kontrollkatse seitsme (7) päeva jooksul pärast seda, kui tarnija on seadme kliendile vastavalt lepingule tarninud. Tarne käigus tuvastatud defektidest või puudustest teavitab klient tarnijat viivitamata kirjalikult.


3) Garantiiaja kestus

Garantiiaeg on tootja määratud garantiiaeg, kui ei ole eraldi teatatud teisiti. Kehtivuse tagamiseks tuleb müügilepingus märkida erinevad garantiiajad ja -tingimused. Vajadusel lepivad tarnija ja klient eraldi kokku garantiis remonttöödele ja neis kasutatud varuosadele. Kui selles ei ole kokku lepitud, annab tarnija remonttöödele ja nendes kasutatud varuosadele 1-aastase garantii (plasma- ja keevitusseadmetele 2 aastat) alates töö üleandmisest.


4) Garantiitööd

Garantii alusel teostatakse garantii ajal tuvastatud ja garantii alla kuuluva toote remont tasuta tavatööajal ainult tarnija remonditöökojas, tarnija volitatud teeninduskeskuses või muus tarnija määratud kohas.


5) Garantiiremondi tarnetingimused

Tarnija ja klient lepivad garantiiremondi tarnetingimustes kokku eraldi. Kui selles ei ole kokku lepitud, asub see vabalt tarnija või volitatud teeninduskeskuse laos ilma transpordipakendita. Kui remont on kokku lepitud väljaspool tarnija või volitatud teeninduskeskuse remonditöökoda, esitatakse arve kõigi garantiiväliste kulude (nt sõidu- ja ooteajad, päevarahad, sõidukulud ning seadme eemaldamise ja taaspaigaldamise kulud) eest. Vastavalt kehtivale tarnija hooldus- ja remonditasude hinnakirjale jäävad garantii alusel väljavahetatud originaaldetailid tarnija omandisse.


6) Garantiiremondi tingimused

Garantiiremondi tingimuseks on, et:

a. kahjustus on tekkinud tavapärasteks loetavates kasutamistingimustes,

b. on järgitud tootja ja tarnija antud paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhiseid,

c. seadme hooldamisel või remontimisel on kasutatud originaalvaruosi ja -tarvikuid,

d. garantiiremondi taotluse esitab seadme tellija või tema esindaja,

e. tellija või tema esindaja edastab seadme kohe pärast rikke tuvastamist remonditöökotta ja vastutab seadme seisukorras eest kuni selle remontimiseks üleandmiseni. Üleandmisel tuleb esitada aruanne, kus on kirjas edastamise kuupäev, viited tellimusele, defekti kindlakstegemine ja seadme kasutustingimuste kirjeldus.
Kui tuvastatakse, et kliendi teatatud defekt või viga ei kuulu garantii alla, on tarnijal õigus võtta rikke või vea otsimise ja määratlemise eest tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.


7) Remonditud toote garantii

Garantii alusel remonditud seadme garantii kehtib kuni algse garantiiaja lõpuni.

8) Garantiipiiragud

Garantii ei kata:


a. selliste defektide kõrvaldamist, mille on põhjustanud loomulik kulumine, kasutusvead, teiste isikute kui tarnija või tema volitatud esindaja tehtud puudulik või vale hooldus või dimensioonikriteeriumidest erinevad kasutustingimused või on ostja valinud kasutamiseks või kasutuskohta sobimatu või valede mõõtmetega seadme.

b. defektse seadme põhjustatud otseste või kaudsete kahjude hüvitamist;

c. defekti kõrvaldamist, kui seadet on muutnud või remontinud keegi muu kui tarnija remonditöökoda või tarnija volitatud teeninduskeskus,

d. sellist seadmega seotud kuluosade (nt andurid, märgutuled, konnektorid, akud ja patareid, kaitsmed, juhtmed, printeri prindipead, voolikud ja ülekande-/ajamirihmad) remonti, millele nende tootjad garantiid ei anna.
Tarkvarale kehtivad tootja litsentsi- ja kasutustingimused

Hinna- ja tehnilised andmed

Märgistel, piltidel, ringkirjades, joonistel, kataloogides ja hinnakirjades sätestatud hinna, mõõtme, kaalu ja jõudluse andmed, samuti muid tehnilisi ja muid üksikasju hõlmavat teavet antakse ilma siduva kohustuseta, väljaarvatud, kui pakkumises spetsiaalselt neile viidetakse.

Eespool kirjeldatud teabe saaja ei tohi ilma müüja nõusolekuta kasutada, kopeerida, reprodutseerida, üle anda või muul viisil avaldada neid kolmandatele isikutele.

Nõuetele vastavus

Ostja nõustub järgima kauba tellimisel müüja tarnetingimusi.

Sooduskoodid ja kinkekaardid

Soodus -või kinkekaardi koodi saab kasutada e-poes tellimisel. Sooduskood kehtib ainult saidil shop.koneita.com. Sooduskood või voucheri kood tuleb sisestada ostukorvis toodud lahtrisse -> Klõpsake ostukorvis "Sooduskood" lahtrisse ja sisestage kood.
Kahte sooduskoodi pole võimalik ühendada. Sooduskoodi ei saa sularahana kasutada. Kõigi sooduskoodide allahindlused arvutatakse toote hinna põhjal, saatekuludele sooduskoodi allahindlus ei rakendu.

Ostmine E-poest


1.    Valige välja Teile sobivad tooted ja lisage need ostukorvi, vajutades nuppu ”Lisa ostukorvi”

2.    Klõpsa nupule "Jätka ostu vormistamisega” või lehekülje üleval paremal nurgas olevale nupule "Ostukorv", et pääseda otse ostukorvi.

3.    Kui sul on olemas sooduskood, klõpsa ”Sooduskood" lahtrile ja sisesta see tekstiväljale ja aktiveeri, klõpsates nupule  ”Lisa” ja seejärel ”Jätka ostu vormistamisega”

4.    Isikuandmed/Aadress- Sisesta enda andmed kohustuslikele väljadele. Kui tellid kaupa välismaalt EU raames ja sul on kehtiv KMKR-number (käibemaksukohuslase registreerimise number) siis lisage ka see vastavale väljale. Teie poolt sisetatud aadressi kasutatakse nii isikliku aadressi (arveldamiseks) kui ka tarneaadressina.


5.    Tarnemeetod- Vali endale sobiv tarnemeetod. Vajadusel lisage lahtrisse „Kui soovite oma tellimuse kohta kommentaari lisada, siis palun kirjutage see siia“ oluline info millega transpordiettevõte peaks kauba transportimisel arvestama. Seejärel klõpsake „Jätka“

6.    Makseviisid – Esto järelmaks, American Express, Mastercard, Visa, PayPal, pangaülekanne. Valige makseviis ja klõpsake  ”Vormista tellimus” ja alustage makset.

Teie e-postiaadressile tuleb õnnestunud tellimuse kinnituseks automaatne teade.
Kui tellimusega on probleeme, võtke palun meiega ühendust selleks ette nähtud blanketi kaudu, e-posti või telefoni teel.

Ostmine E-poest firmadele / firma andmete sisestamine

Meie e-poest on lihtne ja mugav tellida kaupa ettevõtte või asutuse nimele! Kui soovite arvet firmale siis tuleb teil esmalt konto luua ja sisestada firma andmed.

  • Vajutage kodulehe paremalt ülevalt nurgast "Sisene"

  • Seejärel vajuta "Teil pole veel kontot? Saate selle luua siin"

  • Täitke vajalikud väljad ja vajutage "SALVESTA"

  • Tarneaadressi ja firma andmete lisamiseks vajutage uuesti enda nimele ja seejärel "Aadressid / Firma andmed"

  • Kui ostjaks on käibemaksukohuslane firma (KMKR), siis tuleb kindlasti täita lahter KMKR number (Nt. EE101839989) ja Firma nimi. Eraisikutel valikulisi välju pole tarvis täita.Privaatsuspoliitika

Koneita.com on pühendunud klientide privaatsuse kaitsmisele ja annab võimaluse mõjutada andmetöötlust. Soovi korral võite piirata oma teabe kasutamist või meiega ühendust võtta kontaktivormi kaudu.

Firma juriidiline info

Utec Oy / Koneita.com

Rullatie 6

60510 Seinäjoki

Soome

Y-tunnus: 3232468-3

VAT (KMKR) reg. number: FI32324683

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Kliendiregistri andmeid kasutatakse klientide tellimuste, arvete esitamise ja kliendisuhete haldamise ning kliendisuhete teabe töötlemiseks.

Isikliku teabe, kontaktandmete ja makseandmete esitamine on kohustuslik, kui ostate Koneita.com-lt Interneti kaudu.

Registri sisu

Kliendi identifitseerimisandmed (nimi, aadress, telefon ja e-post)

-Registreeritud kliendid kasutajanime ja parooliga

-Ostuga seotud teave ostetud toodete ostude ja tellimuse-spetsiifilise arvelduse / saatmise aadressi kohta.

-Kliendi poolt pakutav personaliseeritud teave ja kliendi ostuajaloo järgi kogutud teave

-Teadmised kliendi käitumisest meie veebilehe kasutamisel.

Regulaarsed teabeallikad

Informatsioon kogutakse kliendilt registreerimisel, seoses tellimusega, kliendi enda kontolt ja kui klient võtab ühendust meie klienditeenindusega kas telefoni teel või e-posti teel, või võtab ühendust meie poes isiklikult. Lisaks kogutakse kliendiandmeid automaatselt, kui klient kasutab meie veebilehte.

Teabe korrapärane avalikustamine

Teavet antakse ametiasutustele seaduses nõutud juhtudel, nt. kuritarvitamise uurimisel. Andmeid saab edastada kolmandale isikule, kes haldab või arendab teenuseid Koneita.com-le.

Andmete edastamine väljaspool ELi / EMP piirkonda

Andmeid ei avaldata väljaspool ELi / EMP riike, kui see ei ole vajalik Koneita.com või selle teeninduspartnerite tehniliseks rakendamiseks. Sellisel juhul tagab Koneita.com andmekaitse piisava taseme.

Kus mu isiklikku teavet kasutatakse?

Isiklikku teavet kasutatakse:

-Kliendisuhte säilitamiseks

-Tellimuste edastamiseks, töötlemiseks ja arhiveerimiseks

-Koneita.com äri ja teenuste arendamiseks

-Kliendikogemuste parandamiseks

-Analüütilistel ja statistilistel eesmärkidel

-Koostades rohkem isikupärastatud sisu ja otseturundusel

-Kuritarvitamiste vältimiseks

-Klienditeeninduse parendamiseks

Teavet töödeldakse kliendisuhte kohta Koneita.com ja kliendi vahel, kokkulepe, veebilehe kasutamine kliendi konkreetse selgesõnalise nõusoleku või juriidiliste kohustuste alusel.

Registri turvalisuse põhimõtted

Registriandmed salvestatakse süsteemis, mis nõuab isiklikke kasutajatunnuseid. Süsteem on kaitstud tulemüüride ja muude tehniliste vahenditega. Registriandmed asuvad lukustatud ja valvatud ruumides. Süsteemi jaoks vajalikud kasutajatunnused antakse ainult registripidaja töötajatele.

Isikuandmete töötlemisel ja tehnilistes lahendustes järgime häid privaatsustavasid, sealhulgas: andmete konsolideerimine, minimeerimine, pseudonüümimine, anonüümsus ja krüpteerimine. Isikuandmete töötlemisel on arvesse võetud alates 25. maist 2018 kohaldatavaid ELi andmekaitse määruse nõudeid.

Kõiki isikuandmete kättesaadavust jälgitakse vastavalt headele tavadele.

Kontrollimisõigus

Andmesubjektil on õigus kontrollida registris sisalduvaid andmeid ja saada nende koopia. Informatsiooni saate alla laadida oma kontole sisse logides ja avades lingi „Minu isiklik teave”.

Õigus nõuda teabe parandamist või kustutamist

Võite oma kontaktandmeid Koneita.com veebilehtede kaudu värskendada. Võite meiega ühendust võtta Koneita.com veebisaidi kaudu või taotluse alusel.

Kas minu isikuandmed avaldatakse kolmandatele isikutele?

Võime teatud kogutud või saadud teavet kolmandate osapooltega jagada, et pakkuda teile tooteid ja teenuseid, mida olete soovinud. Teie isikuandmete edastamine on teie tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks kohustuslik. Teie isikuandmed edastatakse ka teistele teenusepakkujatele, näiteks kullerettevõtetele ja teistele, kes pakuvad müüjale või Koneita.com-le teenuseid. Eestis: ESTO järelmaks ja Maksekeskus AS

Kas küpsiseid kasutatakse veebilehtedel ja mis need on?

Koneita.com kasutab küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, näiteks brauseri kohalikku salvestust. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis brauser salvestab ja salvestatakse kasutaja arvutisse. Küpsistel ja muul informatsiooni tuvastamisel ("tags") on määratud kehtivusaeg, pärast mida eemaldab brauser "sildi". Me kasutame neid meetodeid funktsioonide, isikliku korrigeerimise teostamiseks seoses analüüsi ja sihipärase turustamisega.

Funktsionaalseid küpsiseid ja kohalikku salvestust kasutatakse näiteks kliendi identifitseerimisel, sisselogimise teenuses ja ostukorvis. Need funktsioonid vajavad heakskiitmiseks küpsiseid ja kohalikke salvestusfunktsioone. Serveri funktsionaalsete küpsiste kogum ja kohalik salvestus jäävad brauserisse 15 minutiks- 24 kuuks, kui neid pole brauseri seadetest selgesõnaliselt kustutatud. Saidi külastamine taastab küpsised ja kohaliku salvestamise, kui brauser seda võimaldab.

Kasutame meie saidi, populaarsete toodete, suundumuste ning müügiga seotud analüüsi ja nõusoleku korral sihipärast turustamist kasutades ära Google Analyticsi, Google'i tagahalduri, Google AdWordsi, Google'i Display-võrgustiku ja Google DoubleClicki. Google'ile saadetud teave on anonüümne

Maksevõimalused

ESTO PAY- Tasu turvaliselt ja mugavalt pangalingi kaudu!

Tasu mugavalt SEB, Swedbank, LHV, Luminori, Coopi, Citadele või Revolut pangamaksetega. Võimalik tasuda ka Läti, Leedu või Soome pangamaksega. Turvaline ja mugav makseviis. Makse sooritamisel kasutatakse turvalist maksesüsteemi nimega KEVIN (UAB "KEVIN EU"), kellel on Leedu Keskpanga tegevusluba. 

ESTO 3 - Tasu 3-s võrdses osas, ilma ühegi lisatasuta!

ESTO 3 makseviis võimaldab tasuda kolme kuu jooksul kolme võrdse maksena. Puudub intress. Puuduvad lisakulud. Alati on võimalus tasuda ennetähtaegselt ilma ühegi kuluta. Esimese makse tasumine on järgmise kuu 15.kuupäeval.

Lisa tooted ostukorvi, vali makseviisiks ESTO 3 ja kinnita tellimus. Järelmaksulepingu saab mugavalt kinnitada ID-kaardi, Mobiili-ID või Smart-ID lahendusega. ESTO 3 makseviisi pakub ja haldab ESTO AS.

ESTO Pay Later - osta nüüd, saa tellimus kätte, aga maksa hiljem!

Uus ja innovatiivne makseviis - kinnita tellimus ESTO Pay Later makseviisiga ja sul on võimalus paari klikiga osta kohe, saada tellimus kätte ning maksma hakata hiljem. Maksa nii, kuidas ise soovid - 30 päeva jooksul intressivabalt, ilma ühegi kuluta. Puudub intress, lisatasu ja sissemakse! Makseviisi pakub ja haldab ESTO AS.

Lisa tooted ostukorvi, kinnita oma tellimus ning vali makseviisidest "ESTO Pay Later". Maksmisel digiallkirjastage mugavalt ID-kaardi, Smart-ID või Mobiili-ID lahendusega.

Finecon Liising ettevõtetele

Tegemist on makseviisiga juriidilistele isikutele/ettevõtetele, kes soovivad toodete eest tasuda osamaksetega. Finantseeringut pakub Finecon Liising OÜ (reg.kood 16096054).

Liisingutingimused:

Sissemakse alates 0%

Liisinguperiood: 3-60 kuud

Finantseeritav miinimum: 500 EUR 

Finantseeritav maksimum: vastavalt kliendi krediidivõimele

Lepingutasu: alates 1,6% soetusmaksumusest

Intressimäär: kliendi- või projektipõhine (alates 3%-...)

Fikseeritud kuumakse kogu perioodil

TÄIDA TAOTLUS

Koneita.com järelmaks- Ei soovi maksta kogu summat korraga? Maksa osamaksete kaupa!

Koneita.com järelmaksu puhul on tegemist innovatiivse makselahendusega, mis aitab koostada sulle sinu poolt valitud perioodi alusel maksegraafiku. Makselahendus teeb otsuse reaalajas.

Lisa sobivad tooted ostukorvi, kinnita oma tellimus ning vali makseviisidest Koneita.com järelmaks. Ostu kinnitamisel vali endale sobiv periood, igakuise osamakse suurus ning digiallkirjasta ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil.

  • Koneita.com järelmaksu saavad taotleda kõik 18-70 aastased Eesti Vabariigi kodanikud.
  • Koneita.com järelmaks on võimalik vormistada kiirelt ja mugavalt ka juriidilisele isikule.
  • Koneita.com järelmaksu pakub ja haldab ESTO AS

Tähelepanu! Iga järelmaks on finantskohustus. Enne järelmaksulepingu sõlmimist tutvuge vastava teenuse tingimustega ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ja kohustused, mistõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus hoolikalt läbi mõelda. Näiteks 1290-eurose laenusumma puhul 24 kuuks fikseeritud intressiga 14,90% aastas ja lepingutasuga 0 eurot on krediidi kulukuse määr 31,62%, kuumakse suurus 70,67 eurot ning tarbija poolt tagasimakstav kogusumma 1696,08 eurot. Järelmaks on finantskohustus ning enne otsuse tegemist tutvuge põhjalikult lepingutingimustega ja vajadusel pidage nõu ESTO AS töötajaga või muu asjatundjaga. Järelmaksu pakub ja haldab ESTO AS.

Kes või mis on ESTO?

ESTO on finantsteenuseid pakkuv ettevõte, mille algusaeg ulatub aastasse 2016. Bränd sai alguse vajadusest uue generatsiooni makselahenduste järele, mis oleksid sobilikud nii lõpptarbijale kui ka müüjale. Täna pakub ESTO kõige suuremat valikut erinevaid makselahendusi Baltikumis ning ESTO partnervõrgustikku kuulub üle 2600 koostööpartneri ja kaupluse ning üle 300 000 kliendi.

PayPal

PayPali kaudu saate tasuda Visa, MasterCard ja American Express krediitkaartidega või oma PayPali saldoga. PayPali kaudu tasumine nõuab PayPali kontot. Lisateabe saamiseks: www.paypal.com (link)

Kui valite maksemeetodina PayPali, ühendatakse teid tellimuse lõpus otse PayPaliga. Kui olete juba PayPali klient, saate oma kasutajanimega sisse logida ja oma makse kinnitada. Kui olete PayPali uus klient, saate avada PayPali konto ja kinnitada pärast seda makse.

Teie tellimus töödeldakse, kui teie makse on meie juures registreeritud. Enamikul juhtudel võtab PayPali makse meile üle mõne minuti. Kui makse on registreeritud, saate oma meilile tellimuse kinnituse.