Üldised tarne- ja müügitingimused (UTEC Oy, 10.12.2012)

Hinnad

Saadetites, arvetes, tellimustes, tellimuskinnitustes, pakkumistes ja hinnakirjades olevad näidatud hinnad on koos käibemaksuga vabalt müüja laos, või kui ei ole teisiti märgitud. Kõik koduleheküljel näidatud hinnad on koos käibemaksuga.

Me jätame endale õiguse muuta hindu ilma etteteatamata.

Kui tolli-, käibemaksu-, või muudes kauba tarnes liituvates üldistes maksudes toimuvad muudatused ennem tarnepäeva, siis on müüjal õigus muuta kauba hinda samavõrra, kui on muutunud hinnad või maksud mõjutanud kauba hinda.

Valuuta

Kui hinna lähtekoht on välisvaluuta, siis hind põhineb Soome Panga vastavatele valuuta müügikurssidele pakkumispäeval, või kui ei ole teisiti märgitud. Kui valuutakurss muutub, siis on müüjal õigus muuta ka samavõrra hindu.

Pakendamine

Hinnakirjades ja kataloogides näidatud hinnad tähendavad pakendatud, tarnevalmis kaupa.

Tarnetingimus

Tarnetingimus on vabalt müüja laos, või kui ei ole teisiti märgitud.

Kohaletoimetamise viisid

Äraviimine
Veebipoes tasutud tooted on meie kaupluses kohe äraviimiseks valmis tööpäeviti kl 8–17. Järeltarne korral teavitame teid, kui toode on äraviimiseks valmis.
Aadress: Rullatie 6, 60510 Hyllykallio

Postipakk (kuni 35 kg)
Tellimus toimetatakse lähimasse postkontorisse ja selle saab ära viia järgmisel tööpäeval pärast kl 16.00. Pakki hoitakse postkontoris seitse päeva alates selle saabumisest. Saabumisteade saadetakse SMS-iga ja e-kirjaga.

Postipakk, ekspress / kohaleviimisega (kuni 35 kg)
Tellimus toimetatakse kohale üldjuhul järgmisel tööpäeval pärast tellimuse saatmist.
Matkahuolto (kuni 55 kg)
Kohaletoimetamisaeg üldjuhul 1-2 päeva. Saabumisteade saadetakse SMS-iga. Pakid toimetatakse Matkahuolto ja MH-esindajatele. Paki äraviimiseks tuleb esitada isikut tõendav dokument või vajaduse korral volikiri. Üksnes saabumisteatest ei piisa paki üleandmiseks.

Matkahuolto Laialikandepakett (kuni 55 kg)
Tellimus toimetatakse kohale üldjuhul 1–3 tööpäeva jooksul pärast tellimuse saatmist. Selle kättetoimetamine vastuvõtjale toimub kättetoimetamisaja kokkuleppimisele järgneval tööpäeval kl 9–21. Tarbijaklientide puhul lepib Matkahuolto vastuvõtjaga kättetoimetamisaja eelnevalt kokku telefoni või SMS-i teel.

Kaubavedu postiga, suured kohaletoimetavad pakid
Tellimus toimetatakse kohale üldjuhul 1–3 tööpäeva jooksul pärast tellimuse saatmist. Suured esemed toimetatakse alati teie koduhoovi (üle 55kg).
Kokkuleppel võib saadetise jätta hoovi ka ilma vastuvõtja kohalolekuta. Tellija teavitab sellest vedajat või sõidukijuhti. Vastutus saadetise eest läheb siis üle vastuvõtjale.
Saadetise kohaletoimetamiseks peab veoautoga olema võimalik jõuda kohaletoimetamise aadressini.
Korrustele viimine ei sisaldu hinnas ja see tuleb klienditeenindusega eraldi kokku leppida.

DPD/Postnord (Eesti, Rootsi ja muu Euroopa, kuni 31 kg)
Tellimus toimetatakse kliendini üldjuhul 2–4 tööpäeva jooksul pärast tellimuse saatmist.

DHL-kaubavedu, suured kohaletoimetatavad pakid (Eesti, Rootsi ja muu Euroopa, üle 31 kg)
Tellimus toimetatakse kohale üldjuhul 2–4 tööpäeva jooksul pärast tellimuse sooritamist.

Tarneaeg

Kui tarneajaks ei ole erikokkulepet, siis müüja määrab ise tarneaja. Kaup saadetakse teele kliendile tellimuste järjekorras tööpäeva jooksul, kui tellitud tooted on tellimishetkel müüja laos.

Vahemüügitingimust kohaldatakse pakkumistele kohe laost, millal laos olev toode võib pakkumise kehtivuse jooksul müüa teisele kliendile.

Kui kauba valmistaja või isik, kellelt müüja kauba hangib, ei ole täitnud lepingut ja müüjal kauba tarne selletõttu hilineb, siis ei ole müüja kohustatud kompenseerima ostjale sellest võinud tekkida kulusid (Soome äriseadus 34 §).

Järeltarned

Kui toodet ei ole tellimishetkel müüja laos, siis toode jääb järeltarnesse, või kui ei ole teisti kokkulepitud.

Arveldusmüük

Arveldusmüük eeldab arvelduskonto avamist.

Arveldusmüügil järgib tellimisleht ja –number tellimust. Taotleja peab nõudel esitama isikut tõendava dokumendi. Eranditult kontrollitakse kliendi krediidiajalugu.

Maksetingimus

Maksetähtaeg on arveldusmüügi kliendile 7 päeva neto, või kui ei ole teisiti kokkulepitud. Maksetähtaega alustatakse lugema arve esitamise päevast.

Müüja ei võta tasu väikearvelisast, või kui ei ole teisiti kokkulepitud.

Võimalikud tarnekulud lisatakse arve lõppsummale. Kiir- ja eritarnetel lisatakse antud kuludele vastav lisatasu.

Viivis

Müüjal on õigus maksetähtaja hilinemisel ja ületamisel küsida viivist vastavalt (Soome) rahandusministeeriumi poolt antud soovitusele.

Omandiõigus

Tarnitud kaup on müüja omanduses niikaua, kuni kauba hind on täielikult tasutud. Kauba vastutusrisk läheb ostjale kauba üleandmisel.

Märkused

Kauba koguse või liigi kohta käivad märkused on kohustuslik teha 8 tööpäeva jooksul pärast kauba vastuvõtmisest.

Saadetise sisu kontrollimine

Ostja on kohustatud kontrollima vastuvõetud tooted. Müüja ei vastuta tarnevigade tõttu vale toote kasutamisel tekkinud kahju eest.

Tagastamised
Kaubatehing on siduv ja müüjal ei ole kohustust aktsepteerida kauba tagastust, või kui ei ole teisiti kokkulepitud. Kokkuleppe alusel tarnitud kaup võetakse tagasi ja makstakse raha antud kauba eest tagasi ainult niisugusel tingimusel, kui müüja on heakskiitnud tagastuse. Niisugune kaup võetakse tagasi ainult siis, kui see on originaalpakendis ja –seisukorras.

Kui müüja on heakskiitnud tagastuse, siis teavitab ostja oma nime ja aadressi, saadetise või arve numbri, tagastuse põhjuse ja isiku, kellega on tagastus kokkulepitud. Hoolduse- ja garantiitagastustel peab olema lisaks veaselgitus. Puudulikke tagastusi ei käsitleta.

Tagastatud kaup saadetakse tavapostiga, mille saatekulud maksab ostja. Müüja ei hüvita tagastuskauba tarnekulusid. Tagastavad tooted on pakendatud eraldi näiteks originaalpostipakki.Tagastavas tootes või toote omas pakendis ei tohi olla aadressikleebiseid, jne, tagastatud toode pakendatult peab olema müügikõlblik. 

Toodetel on 14-päevane tagastusõigus alates ostukuupäevast. Garantiiaeg on 1 aasta. Enne toote tagastamist või garantiiteenindusse saatmist võtke meiega ühendust kontaktvormi, e-posti või telefoni teel, siis kinnitame tagastusõiguse või garantii ja anname tagastusjuhised. Pange tähele, et üksnes kauba tagastamine või paki välja võtmata jätmine ette teatamata ei kuulu tagastusõiguse alla.

Kui olete meie klienditeenindusest saanud tagastuse kinnituse, saate tellimuse tagastada. Sellisel juhul lisage järgmine teave: tellimuse kviitungi koopia või muu tagastatavate toodete loetelu ja enda kontaktandmed (nimi, aadress, telefoninumber), et teaksime, kellelt tagastus on saabunud.

Pärast kinnitatud tagastust tagastame tehingusumma 1-3 päeva jooksul. Kui tehing on toimunud otsearvelduse või pangaülekandega, vajame tagasimakse tegemiseks kontonumbrit. Paytraili, Klarna või PayPali kaudu tehtud tehingute puhul sooritatakse tagasimakse vastava teenuse kaudu.

Garantii

1) Garantii katvus

Tarnija annab tarnitavatele uutele seadmetele käesolevate garantiitingimuste alusel garantii, mis puudutab materjali- ja tootmisvigu. Garantii ei hõlma punktis 3 eraldi nimetatud esemeid. Garantiiaeg on 1 aasta, välja arvatud plasma- ja keevitusseadmetel, mille garantiiaeg on 2 aastat. Toodetele (välja arvatud kuluosad, nagu terad, abrasiivvahendid ja rihmad) on võimalik osta lisagarantii 1–3 aastaks. Lisagarantii tuleb osta vähemalt 1 kuu jooksul alates toote ostukuupäevast.


2) Garantii algusaeg

Garantiiaeg algab seadme kinnitatud tarnekuupäevast. Seadme tarnimine loetakse toimunuks, kui paigaldus on teostatud nõuetekohaselt või kui klient on kõnealuse seadme tootmises kasutusele võtnud. Seade loetakse tootmises kasutusele võetuks, kui tarnija on seadme kliendile tarninud vastavalt lepingule. Kui eraldi kontrollkatses ei ole kokku lepitud, teostab klient seadme kontrollkatse seitsme (7) päeva jooksul pärast seda, kui tarnija on seadme kliendile vastavalt lepingule tarninud. Tarne käigus tuvastatud defektidest või puudustest teavitab klient tarnijat viivitamata kirjalikult.


3) Garantiiaja kestus

Garantiiaeg on tootja määratud garantiiaeg, kui ei ole eraldi teatatud teisiti. Kehtivuse tagamiseks tuleb müügilepingus märkida erinevad garantiiajad ja -tingimused. Vajadusel lepivad tarnija ja klient eraldi kokku garantiis remonttöödele ja neis kasutatud varuosadele. Kui selles ei ole kokku lepitud, annab tarnija remonttöödele ja nendes kasutatud varuosadele 1-aastase garantii (plasma- ja keevitusseadmetele 2 aastat) alates töö üleandmisest.


4) Garantiitööd

Garantii alusel tehakse garantii ajal tuvastatud ja garantii alla kuuluva defekti remont tasuta tavatööajal tarnija remonditöökojas, tarnija volitatud teeninduskeskuses või muus tarnija määratud kohas.


5) Garantiiremondi tarnetingimused

Tarnija ja klient lepivad garantiiremondi tarnetingimustes kokku eraldi. Kui selles ei ole kokku lepitud, asub see vabalt tarnija või volitatud teeninduskeskuse laos ilma transpordipakendita. Kui remont on kokku lepitud väljaspool tarnija või volitatud teeninduskeskuse remonditöökoda, esitatakse arve kõigi garantiiväliste kulude (nt sõidu- ja ooteajad, päevarahad, sõidukulud ning seadme eemaldamise ja taaspaigaldamise kulud) eest. Vastavalt kehtivale tarnija hooldus- ja remonditasude hinnakirjale jäävad garantii alusel väljavahetatud originaaldetailid tarnija omandisse.


6) Garantiiremondi tingimused

Garantiiremondi tingimuseks on, et:

a. kahjustus on tekkinud tavapärasteks loetavates kasutamistingimustes,

b. on järgitud tootja ja tarnija antud paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhiseid,

c. seadme hooldamisel või remontimisel on kasutatud originaalvaruosi ja -tarvikuid,

d. garantiiremondi taotluse esitab seadme tellija või tema esindaja,

e. tellija või tema esindaja edastab seadme kohe pärast rikke tuvastamist remonditöökotta ja vastutab seadme seisukorras eest kuni selle remontimiseks üleandmiseni. Üleandmisel tuleb esitada aruanne, kus on kirjas edastamise kuupäev, viited tellimusele, defekti kindlakstegemine ja seadme kasutustingimuste kirjeldus.
Kui tuvastatakse, et kliendi teatatud defekt või viga ei kuulu garantii alla, on tarnijal õigus võtta rikke või vea otsimise ja määratlemise eest tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.


7) Remonditud toote garantii

Garantii alusel remonditud seadme garantii kehtib kuni algse garantiiaja lõpuni.

8) Garantiipiirangud

Garantii ei kata


a. selliste defektide kõrvaldamist, mille on põhjustanud loomulik kulumine, kasutusvead, teiste isikute kui tarnija või tema volitatud esindaja tehtud puudulik või vale hooldus või dimensioonikriteeriumidest erinevad kasutustingimused või et ostja on valinud kasutamiseks või kasutuskohta sobimatu või valede mõõtmetega seadme.

b. defektse seadme põhjustatud otseste või kaudsete kahjude hüvitamist;

c. defekti kõrvaldamist, kui seadet on muutnud või remontinud keegi muu kui tarnija remonditöökoda või tarnija volitatud teeninduskeskus,

d. sellist seadmega seotud kuluosade (nt andurid, märgutuled, konnektorid, akud ja patareid, kaitsmed, juhtmed, printeri prindipead, voolikud ja ülekande-/ajamirihmad) remonti, millele nende tootjad garantiid ei anna.
Tarkvarale kehtivad tootja litsentsi- ja kasutustingimused

Hinna- ja tehnilised andmed

Märgistel, piltidel, ringkirjades, joonistel, kataloogides ja hinnakirjades sätestatud hinna, mõõtme, kaalu ja jõudluse andmed, samuti muid tehnilisi ja muid üksikasju hõlmavat teavet antakse ilma siduva kohustuseta, väljaarvatud, kui pakkumises spetsiaalselt neile viidetakse.

Eespool kirjeldatud teabe saaja ei tohi ilma müüja nõusolekuta kasutada, kopeerida, reprodutseerida, üleanda või muul viisil avaldada neid kolmandatele isikutele.

Nõuetele vastavus

Ostja nõustub järgima kauba tellimisel müüja tarnetingimusi.

Sooduskoodid ja kinkekaardid

Soodus -või kinkekaardi koodi saab kasutada e-poes tellimisel. Sooduskood kehtib ainult saidil shop.koneita.com. Sooduskood või voucheri kood tuleb sisestada ostukorvis toodud lahtrisse -> Klõpsake ostukorvis "Kas teil on Sooduskood?" ja sisestage kood.
Kahte sooduskoodi pole võimalik ühendada. Sooduskoodi ei saa sularahana kasutada. Kõigi sooduskoodide allahindlused arvutatakse toote hinna põhjal, saatekulud ei sisalda sooduskoodi allahindlust.

Ostmine E-poest


1.    Valige välja Teile sobivad tooted ja lisage need ostukorvi, vajutades nuppu ”Lisa ostukorvi”

2.    Klõpsa nupule "Jätka ostu vormistamisega” või lehekülje üleval paremal nurgas olevale nupule "Ostukorv", et pääseda otse ostukorvi.

3.    Kui sul on olemas sooduskood, klõpsa ”Kas teil on sooduskood?” ja sisesta see tekstiväljale ja aktiveeri, klõpsates nupule  ”Lisa” ja seejärel ”Jätka ostu vormistamisega”

4.    Isikuandmed/Aadress- Sisesta enda andmed kohustuslikele väljadele. Kui tellid kaupa välismaalt EU raames ja sul on kehtiv KMKR-number (käibemaksukohustuslase registreerimise number) siis lisage ka see väljale. Teie poolt sisetatud aadressi kasutatakse nii isikliku aadressi (arveldamiseks) kui ka tarneaadressina.


5.    Tarnemeetod- Vali endale sobiv tarnemeetod. Vajadusel lisage lahtrisse „Kui soovite oma tellimuse kohta kommentaari lisada, siis palun kirjutage see siia“ oluline info millega transpordiettevõte peaks kauba transportimisel arvestama. Seejärel klõpsake „Jätka“

6.    Makseviisid – Esto järelmaks, American Express, Mastercard, Visa, PayPal, pangaülekanne. Valige makseviis ja klõpsake  ”Vormista tellimus” ja alustage makset.

Teie e-postiaadressile tuleb õnnestunud tellimuse kinnituseks automaatne teade.
Kui tellimusega on probleeme, võtke palun meiega ühendust selleks ette nähtud blanketi kaudu, e-posti või telefoni teel

Ostmine E-poest firmadele / firma andmete sisestamine

Meie e-poest on lihtne ja mugav tellida kaupa ettevõtte või asutuse nimele! Kui soovite arvet firmale siis tuleb teil esmalt konto luua ja sisestada firma andmed.

  • Vajutage kodulehe paremalt ülevalt nurgast "Sisene"

  • Seejärel vajuta "Teil pole veel kontot? Saate selle luua siin"

  • Täitke vajalikud väljad ja vajutage "SALVESTA"

  • Tarneaadressi ja firma andmete lisamiseks vajutage uuesti enda nimele ja seejärel "Aadressid / Firma andmed"

  • Kui ostjaks on käibemaksukohuslane firma (KMKR), siis tuleb kindlasti täita lahter KMKR number (Nt. EE101839989) ja Firma nimi. Eraisikutel valikulisi välju pole tarvis täita.Privaatsuspoliitika

Koneita.com on pühendunud klientide privaatsuse kaitsmisele ja annab võimaluse mõjutada andmetöötlust. Soovi korral võite piirata oma teabe kasutamist või meiega ühendust võtta kontaktivormi kaudu.

Firma juriidiline info

Utec Oy / Koneita.com

Rullatie 6

60510 Seinäjoki

Soome

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Kliendiregistri andmeid kasutatakse klientide tellimuste, arvete esitamise ja kliendisuhete haldamise ning kliendisuhete teabe töötlemiseks.

Isikliku teabe, kontaktandmete ja makseandmete esitamine on kohustuslik, kui ostate Koneita.com-lt Interneti kaudu.

Registri sisu

Kliendi identifitseerimisandmed (nimi, aadress, telefon ja e-post)

-Registreeritud kliendid kasutajanime ja parooliga

-Ostuga seotud teave ostetud toodete ostude ja tellimuse-spetsiifilise arvelduse / saatmise aadressi kohta.

-Kliendi poolt pakutav personaliseeritud teave ja kliendi ostuajaloo järgi kogutud teave

-Teadmised kliendi käitumisest meie veebilehe kasutamisel.

Regulaarsed teabeallikad

Informatsioon kogutakse kliendilt registreerimisel, seoses tellimusega, kliendi enda kontolt ja kui klient võtab ühendust meie klienditeenindusega kas telefoni teel või e-posti teel, või võtab ühendust meie poes isiklikult. Lisaks kogutakse kliendiandmeid automaatselt, kui klient kasutab meie veebilehte.

Teabe korrapärane avalikustamine

Teavet antakse ametiasutustele seaduses nõutud juhtudel, nt. kuritarvitamise uurimisel. Andmeid saab edastada kolmandale isikule, kes haldab või arendab teenuseid Koneita.com-le.

Andmete edastamine väljaspool ELi / EMP piirkonda

Andmeid ei avaldata väljaspool ELi / EMP riike, kui see ei ole vajalik Koneita.com või selle teeninduspartnerite tehniliseks rakendamiseks. Sellisel juhul tagab Koneita.com andmekaitse piisava taseme.

Kus mu isiklikku teavet kasutatakse?

Isiklikku teavet kasutatakse:

-Kliendisuhte säilitamiseks

-Tellimuste edastamineks, töötlemiseks ja arhiveerimiseks

-Koneita.com äri ja teenuste arendamiseks

-Kliendikogemuste parandamiseks

-Analüütilistel ja statistilistel eesmärkidel

-Koostades rohkem isikupärastatud sisu ja otseturundusel

-Kuritarvitamiste vältimiseks

-Klienditeenindus parendamiseks

Teavet töödeldakse kliendisuhte kohta Koneita.com ja kliendi vahel, kokkulepe, veebilehe kasutamine kliendi konkreetse selgesõnalise nõusoleku või juriidiliste kohustuste alusel.

Registri turvalisuse põhimõtted

Registriandmed salvestatakse süsteemis, mis nõuab isiklikke kasutajatunnuseid. Süsteem on kaitstud tulemüüride ja muude tehniliste vahenditega. Registriandmed asuvad lukustatud ja valvatud ruumides. Süsteemi jaoks vajalikud kasutajatunnused antakse ainult registripidaja töötajatele.

Isikuandmete töötlemisel ja tehnilistes lahendustes järgime häid privaatsustavasid, sealhulgas: andmete konsolideerimine, minimeerimine, pseudonüümimine, anonüümsus ja krüpteerimine. Isikuandmete töötlemisel on arvesse võetud alates 25. maist 2018 kohaldatavaid ELi andmekaitse määruse nõudeid.

Kõiki isikuandmete kättesaadavust jälgitakse vastavalt headele tavadele.

Kontrollimisõigus

Andmesubjektil on õigus kontrollida registris sisalduvaid andmeid ja saada nende koopia. Informatsiooni saate alla laadida oma kontole sisse logides ja avades lingi „Minu isiklik teave”.

Õigus nõuda teabe parandamist või kustutamist

Võite oma kontaktandmeid Koneita.com veebilehtede kaudu värskendada. Võite meiega ühendust võtta Koneita.com veebisaidi kaudu või taotluse alusel.

Kas minu isikuandmed avaldatakse kolmandatele isikutele?

Võime teatud kogutud või saadud teavet kolmandate osapooltega jagada, et pakkuda teile tooteid ja teenuseid, mida olete soovinud. Teie isikuandmete edastamine on teie tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks kohustuslik. Teie isikuandmed edastatakse ka teistele teenusepakkujatele, näiteks kullerettevõtetele ja teistele, kes pakuvad müüjale või Koneita.com-le teenuseid. Eestis: ESTO järelmaks ja Maksekeskus AS

Kas küpsiseid kasutatakse veebilehtedel ja mis need on?

Koneita.com kasutab küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, näiteks brauseri kohalikku salvestust. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis brauser salvestab ja salvestatakse kasutaja arvutisse. Küpsistel ja muul informatsiooni tuvastamisel ("tags") on määratud kehtivusaeg, pärast mida eemaldab brauser "sildi". Me kasutame neid meetodeid funktsioonide, isikliku korrigeerimise teostamiseks seoses analüüsi ja sihipärase turustamisega.

Funktsionaalseid küpsiseid ja kohalikku salvestust kasutatakse näiteks kliendi identifitseerimisel, sisselogimise teenuses ja ostukorvis. Need funktsioonid vajavad heakskiitmiseks küpsiseid ja kohalikke salvestusfunktsioone. Serveri funktsionaalsete küpsiste kogum ja kohalik salvestus jäävad brauserisse 15 minutiks- 24 kuuks, kui neid pole brauseri seadetest selgesõnaliselt kustutatud. Saidi külastamine taastab küpsised ja kohaliku salvestamise, kui brauser seda võimaldab.

Kasutame meie saidi, populaarsete toodete, suundumuste ning müügiga seotud analüüsi ja nõusoleku korral sihipärast turustamist kasutades ära Google Analyticsi, Google'i tagahalduri, Google AdWordsi, Google'i Display-võrgustiku ja Google DoubleClicki. Google'ile saadetud teave on anonüümne

Maksevõimalused

ESTO PAY- Tasu turvaliselt ja mugavalt pangamaksega!

Tasu mugavalt SEB, Swedbank, LHV, Luminori, Coopi, Citadele või Revolut pangamaksetega. Võimalik tasuda ka Läti, Leedu või Soome pangamaksega. Turvaline ja mugav makseviis.

ESTO 3

ESTO 3 makseviis võimaldab tasuda kolme kuu jooksul kolme võrdse maksena. Puudub intress. Puuduvad lisakulud. Alati on võimalus tasuda ennetähtaegselt ilma ühegi kuluta. Lisa tooted ostukorvi, vali makseviisiks ESTO 3 ja kinnita tellimus. Järelmaksulepingu saab mugavalt kinnitada ID-kaardi, Mobiili-ID või Smart-ID lahendusega.

ESTO Maksa Hiljem

ESTO Maksa hiljem makseviis on paindlikum krediidi funktsiooniga makseviis, kui seda on tavalised pangamakselingid. Valides makseviisiks "ESTO Maksa hiljem", saate tellimuse edukalt sooritada ja lepingu sõlmida ning kauba/teenuse esimesel võimalusel esmalt kätte.

→ Teil on võimalus tasuda ilma lisakuludeta 30 päeva jooksul ja otsustada, mil viisil tasuda.

→ Puudub intress, puuduvad lisatasud!

→ Ostukorvi minimaalne väärtus peab olema 100€

Lisa tooted ostukorvi, kinnita oma tellimus ning vali makseviisidest ESTO "Osta nüüd, maksa hiljem". Maksmisel digiallkirjastage mugavalt ID-kaardi, Smart-ID või Mobiili-ID lahendusega.

Koneita.com järelmaks- Ei soovi maksta kogu summat korraga? Maksa osamaksete kaupa!

Kasuta toodete või teenuste eest maksmisel just Koneita.com järelmaksu!
Lisa tooted ostukorvi, kinnita oma tellimus ning vali makseviisidest Koneita.com järelmaksulink. Maksmisel valige sobiv periood, igakuise osamakse suurus ning digiallkirjastage mugavalt ID-kaardi, Smart-ID või Mobiili-ID abil.

Koneita.com järelmaksu puhul on tegemist ülimalt kiire ning mugava makselahendusega, mis aitab koostada sulle sinu poolt valitud perioodi alusel maksegraafiku ehk maksta osamaksete kaupa. Antud makselahendus teeb krediidiotsuse reaalajas ning aitab ostu sooritada vähem kui 60 sekundiga.

TÄHELEPANU! Iga järelmaks on finantskohustus. Enne järelmaksulepingu sõlmimist tutvuge vastava teenuse tingimustega ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.

Koneita.com järelmaksu pakkujaks on ESTO AS (reg. kood 14180709).

Koneita.com järelmaksu tavatingimused on järgmised:

  • Intress alates 0% kuni 14.90%
  • Lepingutasu alates 0 eurost
  • Periood kuni 4 aastat

Koneita.com järelmaksu saavad taotleda kõik 18-70-aastased Eesti Vabariigi kodanikud. Koneita.com järelmaksu on võimalik vormistada kiirelt ja mugavalt ka juriidilisele isikule.

Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ja kohustused, mistõttu palume laenutoodete tarbimise vajadus hoolikalt läbi mõelda. Näiteks 1500-eurose laenusumma puhul 12 kuuks fikseeritud intressiga 14.90% aastas ja lepingutasuga 14.90 eurot on krediidi kulukuse määr 34.74%, kuumakse suurus 146.37 eurot ning tarbija poolt tagasimakstav kogusumma 1756.68 eurot. Järelmaks on finantskohustus ning enne otsuse tegemist tutvuge põhjalikult lepingutingimustega ja vajadusel pidage nõu Koneita.com või ESTO AS töötajaga 

Kes või mis on ESTO?

ESTO on tõestanud, et on Eesti e-kanalites kõige suurema partnervõrgustikuga ning kõige funktsionaalsem, kiirem ja mugavam järelmaksulahendus Eestis. ESTO võimaldab oma klientidel tasuda kiirelt ja mugavalt osamaksete kaupa pea 500-s e-poes ja kaupluses üle Eesti.

PayPal

PayPali kaudu saate tasuda Visa, MasterCard ja American Express krediitkaartidega või oma PayPali saldoga. PayPali kaudu tasumine nõuab PayPali kontot. Lisateabe saamiseks: www.paypal.com (link)

Kui valite maksemeetodina PayPali, ühendatakse teid tellimuse lõpus otse PayPaliga. Kui olete juba PayPali klient, saate oma kasutajanimega sisse logida ja oma makse kinnitada. Kui olete PayPali uus klient, saate avada PayPali konto ja kinnitada pärast seda makse.

Teie tellimus töödeldakse, kui teie makse on meie juures registreeritud. Enamikul juhtudel võtab PayPali makse meile üle mõne minuti. Kui makse on registreeritud, saate oma meilile tellimuse kinnituse.