Vispārīgie piegādes un pārdošanas noteikumi (UTEC Oy, turpmāk “pārdevējs”, 17.02.2022.)

Cenas

Sūtījumos, rēķinos, pasūtījumos, pasūtījumu apstiprinājumos, piedāvājumos un cenrāžos norādītās cenas kopā ar PVN ir Somijas centrālās noliktavas cenas (turpmāk “noliktava”), ja vien nav norādīts citādi. Visās mājaslapā uzrādītajās cenās ir iekļauts PVN.

Pārdevējs patur tiesības mainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ja izmaiņas muitas, PVN vai citos ar preču piegādi saistītajos nodokļos tiek ieviestas pirms preču piegādes, tad pārdevējs patur tiesības attiecīgi mainīt preču cenas apmērā, kādā ir mainījušās cenas vai nodokļi ir ietekmējuši preces cenu.

Valūta

Ja cena ir noteikta valūtā, tad tā pamatojas uz Somijas bankā noteikto attiecīgas valūtas kursu pārdošanas dienā, ja vien nav norādīts citādi. Ja valūtas kurss mainās, pārdevējs patur tiesības attiecīgi izmainīt cenas.

Iesaiņošana

Cenrāžos un katalogos uzrādītās cenas ir iesaiņotas un nosūtīšanai sagatavotas preces cenas.

Piegādes noteikumi

Piegādes noteikumi ir brīvi pieejami pārdevēja noliktavā, ja vien nav norādīts citādi.

Piegādes termiņš

Visas mūsu mājas lapā pasūtītās preces klientiem piegādājam tieši no Somijas centrālās noliktavas, izmantojot starptautisko loģistikas uzņēmumu (DPD un DHL) pakalpojumus. Ātras piegādes pa visu Latviju par izdevīgām cenām. Parasti noliktavas preces klientam tiek piegādātas 3–6 darbdienu laikā. Pēc preču izsūtīšanas no Somijas centrālās noliktavas klients pa e-pastu saņem izsekošanas kodu.

Piemērotu piegādes variantu varat izvēlēties pirms galīgās pasūtījuma noformēšanas. Papildu informācija: Piegādāšana

Pēcākas piegādes

Ja pasūtījuma izpildīšanas brīdī prece noliktavā nav pieejama, tā tiks piegādāta vēlāk, ja vien nav citas vienošanās. Preces pēcāka piegāde tiks izpildīta tad, kad prece būs pieejama Somijas centrālajā noliktavā. Ja kāda no pasūtītajām precēm noliktavā būs beigusies, par to pienāks attiecīgs ziņojums. Parasti mēs sagaidām, kamēr visas pasūtītās preces ir pienākušas mūsu noliktavā un sagatavojam vienu sūtījumu.

Preču piegādes veidi

Piegāde adresātam ar DPD kurjeru (līdz 31 kg)

Parasti adresāts sūtījumu saņem 3–6 darbdienu laikā pēc rēķina apmaksāšanas. Pēc pasūtījuma nokomplektēšanas klients pa noformējumā norādīto e-pastu saņems preces izsekošanas kodu.

DHL kurjerpasts, liela gabarīta pakas uz pasūtītāja norādīto adresi (virs 31 kg)

Parasti adresāts sūtījumu saņem 3–6 darbdienu laikā pēc rēķina apmaksāšanas. Pēc pasūtījuma nokomplektēšanas klients pa noformējumā norādīto e-pastu saņems preces izsekošanas kodu.

Norēķināšanās

Jums nepieciešams atvērt norēķinu kontu.

Pasūtījumam seko pasūtījumu lapa un pasūtījuma numurs. Pēc pieprasījuma pasūtītājam ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Visiem bez izņēmuma tiek pārbaudīta klientu kredītvēsture.

Samaksas noteikumi

Klientam rēķins ir jāapmaksā 7 dienu laikā, ja vien nav norādīts citādi. Rēķina maksājuma termiņš sākas rēķina iesniegšanas dienā.

Pārdevējs neiekasē nelielas piemaksas, ja vien nav citas vienošanās.

Iespējamie piegādes izdevumi tiek pievienoti kopējai rēķina summai. Par ātrām vai speciālām piegādēm attiecīgi jāmaksā atsevišķi.

Nokavējumi

Ja maksātājs ir nokavējis rēķina apmaksas termiņu, pārdevējam ir tiesības prasīt nokavējuma procentus saskaņā ar Finanšu ministrijas sniegtajiem ieteikumiem.

Īpašuma tiesības

Kamēr rēķins nav pilnā mērā apmaksāts, piegādātās preces ir pārdevēja īpašums. Atbildības risks no pārdevēja pircējam pāriet preces piegādāšanas brīdī.

Piezīmes

Piezīmes par preču daudzumu vai preču sortimentu ir jānosūta 8 darba dienu laikā pēc preču pieņemšanas.

Sūtījuma satura kontrole

Pircējs apņemas pārbaudīt pienākušā sūtījuma saturu. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies preču piegādes gaitā. Ja klients ir atklājis, ka piegādes laikā sūtījums ir iznīcināts vai bojāts, pircējam ir pienākums par to nekavējoties ziņot pārdevējam un iesniegt nepieciešamos pierādījumus.

Atpakaļatdošana

Pirkuma darījums ir saistošs un pārdevējam nav pienākuma pieņemt preces atpakaļ, ja vien nav citas vienošanās. Uz vienošanās pamata piegādātā prece tiek pieņemta atpakaļ un par to saņemtā nauda atmaksāta tikai tādā gadījumā, ja pārdevējs šādu preces atpakaļsūtīšanu ir atzinis. Atpakaļ atdotajai precei ir jāatrodas oriģinālā iepakojumā un labā stāvoklī.

Kad pārdevējs preces atpakaļsūtīšanu ir pieņēmis, pircējs norāda savu vārdu, uzvārdu un adresi, sūtījuma vai rēķina numuru, atteikšanās iemeslu un personas vārdu, ar kuru atdošana tika saskaņota. Turklāt neapmierinoša servisa un garantijas gadījumā jānorāda atklātās nepilnības. Nepilnīgas atpakaļatgriešanas netiek izskatītas.

Preces atgādā atpakaļ transporta uzņēmums, vai tās tiek nosūtītas pa parasto pastu, sūtīšanas izdevumus sedz pircējs. Pārdevējs sūtīšanas izdevumus nesedz. Atgriežamās preces tiek iepakotas atsevišķi, piemēram, oriģinālā pasta iepakojumā vai preces oriģinālajā iepakojumā. Uz atpakaļ nosūtītās preces vai tās iepakojuma nedrīkst atrasties adreses u.tml. uzlīmes, un precei ir jāatrodas pārdošanai derīgā iepakojumā.

Preci ir tiesības nosūtīt atpakaļ 14 dienu laikā sākot no pirkšanas datuma. Precēm ir 1 gada garantijas termiņš. Pirms preces nosūtīšanas atpakaļ vai uz garantijas servisu lūdzam sazinieties ar mums izmantojot saziņas veidlapu, e-pastu vai tālruni, mēs apstiprināsim atpakaļ nosūtīšanas vai garantijas gadījumu un sniegsim tālākās instrukcijas. Ņemiet vērā, ka atteikuma tiesības neattiecas uz atteikšanos no preces vai pakas neizņemšanu, ja nav iepriekšēja brīdinājuma.

Pasūtījumu varat nosūtīt atpakaļ, kad no mūsu klientu servisa esat saņēmuši attiecīgu apstiprinājumu. Šādā gadījumā pievienojiet nepieciešamo informāciju: pasūtījuma kvīts kopiju vai citu atpakaļ nododamo preču sarakstu un savus kontaktdatus (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs), lai mēs zinātu sūtījuma ipašnieku.

Pēc atteiktās preces apstiprināšanas darījuma summu atmaksāsim atpakaļ 1–3 darba dienu laikā. Ja darījums ir noticis ar kredīta pārvedumu vai bankas pārskaitījumu, mums būs vajadzīgs jūsu konta numurs. Ja ir izmantota Paytrail, Klarna vai PayPal, nauda tiks atmaksāta caur šīm pašām norēķināšanās sistēmām.

Garantija

1) Garantijas segums

Pamatojoties uz šiem garantijas noteikumiem, jaunajām iekārtām piegādātājs sniedz materiālu un ražošanas defektu garantiju. Garantija neattiecas uz 3. punktā uzskaitītajiem priekšmetiem. Garantijas laiks ir 1 gads, izņemot plazmas un metināšanas iekārtām, uz kurām attiecas 2 gadu garantija.

2) Garantijas termiņa sākums

Garantijas termiņš stājas spēkā iekārtas piegādes datuma apstiprināšanas dienā. Iekārtas piegāde tiek uzskatīta par notikušu pēc tās uzstādīšanas atbilstoši visām prasībām vai tad, ja klients šo iekārtu ir pieņēmis izmantošanā. Iekārta tiek uzskatīta par pieņemtu izmantošanā, kad piegādātājs to ir piegādājis atbilstoši līguma noteikumiem. Ja nav vienošanās par atsevišķiem kontroles testiem, klients pārbauda iekārtu septiņu (7) dienu laikā pēc iekārtas saņemšanas no piegādātāja, kas ir piegādāta saskaņā ar līgumu. Par piegādes laikā atklātajiem defektiem vai trūkumiem klients bez kavēšanās rakstiski ziņo tirgotājam.

3) Garantijas termiņš

Garantijas termiņš ir ražotāja noteiktais garantijas laiks, ja nav atsevišķi norādīts citādi. Lai nodrošinātu derīgumu, pārdošanas līgumā ir jānorāda dažādi garantijas termiņi un garantijas noteikumi. Ja nepieciešams, piegādātājs un klients garantijā atsevišķi vienojas par remontdarbiem un to veikšanai nepieciešamajām rezerves daļām. Ja šāda vienošanās nav noslēgta, piegādātājs remontdarbiem un tam izmantotajām rezerves daļām dod 1 gada garantiju (plazmas un metināšanas iekārtām 2 gadi) sākot no darbu nodošanas brīža.

4) Garantijas darbi

Garantijas darbus iekārtai, uz kuru attiecas garantija, piegādātājs veic bez maksas parastajās darba dienās tikai piegādātāja remontdarbnīcā, piegādātāja autorizētā servisa centrā vai citā piegādātāja norādītajā vietā.

5) Produkcijas piegādāšana garantijas remontam

Par iekārtas piegādāšanu garantijas remonta darbiem piegādātājs un klients vienojas atsevišķi. Ja šādas vienošanās nav, tā atrodas brīvi piegādātāja vai autorizētā servisa centra noliktavā bez transporta iepakojuma. Ja remontdarbi tiek organizēti ārpus piegādātāja vai autorizētā servisa centra darbnīcām, tiks sastādīts rēķins par visām ārpusgarantijas izmaksām (piem. braukšanas un gaidīšanas laiks, dienasnaudas, braukšanas izdevumi un iekārtas demontāža un uzstādīšana). Saskaņā ar pašreizējo piegādātāja apkopes un remontdarbu cenrādi garantijas ietvaros nomainītās oriģinālās detaļas paliek piegādātāja īpašumā.

6) Garantijas remonta noteikumi

Garantijas remonts tiek veikts, ja:

a. bojājumi ir radušies normālos lietošanas apstākļos,

b. ir ievērotas ražotāja un piegādātāja sniegtās montāžas, lietošanas un apkopes pamācības,

c. veicot iekārtas apkopi un remontu, ir izmantotas oriģinālās rezerves daļas un piederumi,

d. garantijas darbus pasūta iekārtas pasūtītājs vai viņa pārstāvis,

e. uzreiz pēc bojājuma atklāšanas pasūtītājs vai viņa pārstāvis iekārtu nogādā remontdarbnīcā un līdz pieņemšanai remontam ir atbildīgs par tās stāvokli. Nodošanas laikā uzrāda aktu, kurā norādīts nodošanas datums, norādes uz pasūtījumu, defekta identifikācija un iekārtas lietošanas apstākļu apraksts. Ja noskaidrojas, ka uz klienta norādīto defektu vai kļūdu garantija neattiecas, piegādātājam ir tiesības iekasēt maksu par bojājuma vai kļūdas meklēšanu un noteikšanu saskaņā ar spēkā esošo cenrādi.

7) Remontētā ražojuma garantija

Garantijas laikā remontētajai iekārtai turpinās sākotnējās garantijas termiņš.

8) Garantijas ierobežojumi

Garantija nesedz:

a. tādu defektu novēršanu, kas radušies dabiska nolietojuma, nepareizas lietošanas dēļ, nepietiekamas vai nepareizas apkopes rezultātā, ko veikušas personas, kas nav piegādātājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis, vai iekārta ir lietota no demisiju kritērijiem atšķirīgos apstākļos, vai pircējs ir izvēlējies nepiemērota izmēra vai lietošanas vietai nepiemērotu iekārtu.

b. tiešos vai netiešos zaudējumus, kas radušies bojātas iekārtas dēļ;

c. defektu novēršanu, ja iekārtas pārbūvēšana vai remontdarbi ir veikti citur, kas nav piegādātāja remontdarbnīca vai piegādātāja autorizēts servisa centrs,

d. tādu ar iekārtu saistītu dilstošu detaļu (piem. sensori, signalizatori, konektori, akumulatori un baterijas, drošinātāji, vadi, printera galvas, caurules un pārvades / dzensiksnas) remontu, kurām pārdevēja garantija netiek dota. Ražotāja programmatūras licences un lietošanas noteikumi.

Cenu un tehniskie dati

Zīmēs, attēlos, apkārtrakstos, zīmējumos, katalogos un cenrāžos dotie cenu, izmēru, svara un veiktspējas dati kā arī cita tehniskā un detalizētā informācija tiek dota bez saistoša pienākuma, ja vien piedāvājumā nav īpaši norādīts.

Iepriekš minēto informāciju saņēmējs bez pārdevēja atļaujas nedrīkst izmantot, kopēt, reproducēt, nodot vai kādā citā veidā to izpaust trešajai personai.

Atbilstība prasībām

Pasūtot preci, pircējs apņemas ievērot pārdevēja ieviestos piegādes noteikumus.

Atlaižu kodi un dāvanu kartes

Atlaides un dāvanu kartes kods ir izmantojams, iepērkoties interneta veikalā. Atlaides kods ir spēkā tikai www.koneita.com. Atlaides vai vaučera kodu ievada pirkuma groza laukā -> Uzklikšķiniet uz pirkuma groza “Atlaides kods” lauka un ievadiet kodu.

Divus atlaides kodus kombinēt nevar. Atlaides kodu nevar izmantot skaidrā naudā. Uz atlaides koda pamata aprēķina tikai pirkuma cenu, uz sūtījuma izdevumiem atlaide neattiecas.

Iepirkšanās e-veikalā

1.    Izvēlieties piemērotas preces un, nospiežot pogu ”PIEVIENOT GROZAM”, ielieciet grozā.

2.    Uzklikšķiniet uz pogas TURPINĀT MAKSĀJUMU” vai uz lappuses augšējā labajā stūrī esošās pogas “Iepirkumu grozs”, lai atvērtu iepirkumu grozu.

3.    Ja jums ir atlaides kods, uzklikšķiniet uz ”Akcijas kods” un ievadiet to teksta laukā, tad aktivējiet ”Pievienot” un pēc tam – ”Turpināt pirkuma noformēšanu”.

4.    Personas dati / Adrese– Aizpildiet obligātos laukus. Ja pasūtāt preci no ES valsts un jums ir derīgs PVN numurs (Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numurs) tad norādiet arī to. Jūsu norādītā adrese tiks izmantota gan kā personiskā adrese (norēķināšanās), gan kā preces piegādes adrese.

5.    Piegādes metode– Izvēlieties piemērotu piegādes metodi. Ja nepieciešams, komentāru laukā „Ja vēlaties savu pasūtījumu papildināt ar komentāru, tad rakstiet šeit“ varat norādīt būtisku informāciju, ar ko transporta uzņēmumam būs jārēķinās preces transportēšanas laikā. Pēc tam uzklikšķiniet uz „Turpināt“.

6.    Maksāšanas veids– Esto līzings, American Express, Mastercard, Visa, PayPal, bankas pārskaitījums. Izvēlieties maksāšanas veidu, uzklikšķiniet uz ”Noformēt pasūtījumu” un sāciet maksāšanas procesu.

Uz jūsu e-pastu pienāks automātisks pasūtījuma apstiprinājums. Ja pasūtījums nav izdevies, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu, tālruni vai aizpildiet speciālu veidlapu.

Iepirkšanās e-veikalā uzņēmumiem / uzņēmuma datu ievadīšana

Pie mums var ērti pasūtīt preces uzņēmuma vai iestādes vārdā! Ja vēlaties, lai rēķinu saņemtu uzņēmums, jums vispirms būs jāatver konts un jāievada uzņēmuma dati.

  1. Vispirms mājaslapas labajā augšējā stūrī uzklikšķiniet uz “Ienākt”.
  2. Pēc tam uzklikšķiniet uz “Vai Jums nav sava konta? To varat atvērt šeit".
  3. Aizpildiet visus vajadzīgos laukumus un uzklikšķiniet uz “SAGLABĀT".
  4. Lai pievienotu piegādes adresi un uzņēmuma datus, vēlreiz uzklikšķiniet uz sava vārda un pēc tam uz “Adreses / Uzņēmuma dati".
  5. Ja pircējs ir nodokļu maksātājs uzņēmums (PVN), tad noteikti jāaizpilda PVN numura laukums (Piem. LV101839989) un jānorāda uzņēmuma nosaukums. Privātpersonām izvēles laukumu aizpildīšana nav obligāta.

Konfidencialitātes politika

Koneita.com ļoti rūpējas par klientu konfidencialitātes aizsardzību un ļauj ietekmēt datu apstrādi. Vajadzības gadījumā varat ierobežot savas informācijas izmantošanu vai ar mums sazināšanos ar kontakta veidlapas palīdzību.

Uzņēmuma juridiskā informācija

Utec Oy / Koneita.com

Rullatie 6

60510 Seinäjoki

Somija

Y -kods: 3232468-3

PVN numurs: FI32324683

Personas datu apstrādāšanas mērķis

Klientu reģistra dati tiek izmantoti pasūtījumu apstrādei, rēķinu noformēšanai un klientu attiecību pārvaldībai kā arī informācijas apstrādei par attiecībām ar klientu.

Ja iepērkaties Koneita.com internetveikalā, personas datu, kontaktinformācijas un maksājumu informācijas sniegšana ir obligāts noteikums.

Reģistra dati

Klienta identifikācijas dati (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese).

-Reģistrētie klienti ar lietotājvārdu un paroli.

-Ar pirkumu saistītā informācija par iegādāto izstrādājumu un pasūtījuma norēķina / piegādes adresi.

-Klienta sniegtā personalizētā informācija un informācija par citiem klienta pirkumiem.

-Ziņas par to, kā klients izmanto mūsu mājaslapu.

Sistemātiski informācijas avoti

Informācija tiek ievākta klienta reģistrācijas laikā, saistībā ar pasūtījumu, no klienta konta un tad, kad klients sazinās ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni vai e-pastu, vai sazinās ar mums personīgi mūsu veikalā. Turklāt klientu dati tiek vākti automātiski, kad klients ienāk mūsu tīmekļa vietnē.

Regulāra informācijas izpaušana

Informācija iestādēm tiek sniegta likumā noteiktajos gadījumos, piem. ļaunprātīgas izmantošanas izmeklēšanā. Datus var nodot trešajai pusei, kas pārvalda vai izstrādā pakalpojumus Koneita.com vajadzībām.

Datu nodošana ārpus ES valstīm / EEZ zonas

Ārpus ES/EEZ valstīm dati netiks publicēti, ja vien tas nav nepieciešams Koneita.com vai tā servisa partneru tehniskajai izmantošanai. Šādā gadījumā Koneita.com nodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni.

Kur personas dati tiek izmantoti?

Personas dati tiek izmantoti:

-Klientu attiecību uzturēšanai;

Pasūtījumu nosūtīšanai, apstrādei un arhivēšanai;

-Koneita.com saimnieciskās darbības un pakalpojumu attīstīšanai;

-Ar klientiem saistītās pieredzes uzlabošanai;

-Analīzei un statistikai;

-Personalizēta satura kontaktu palielināšanai un tiešajam mārketingam;

-Ļaunprātīgas izmantošanas novēršanai;

-Klientu apkalpošanas uzlabošanai.

Informācija par klienta attiecībām starp Koneita.com un klientu, līgumu, vietnes izmantošanu tiek apstrādāta pamatojoties uz klienta atsevišķu nepārprotamu piekrišanu vai juridiskajām saistībām.

Reģistra drošības principi

Reģistra dati tiek saglabāti sistēmā, kurai nepieciešami individuālie lietotāja identitātes dati. Sistēma ir aizsargāta ar ugunsmūriem un citiem tehniskajiem līdzekļiem. Reģistra dati tiek glabāti aizslēgtās un apsargātās telpās. Sistēmai nepieciešamie lietotāja identitātes dati ir pieejami tikai reģistratūras darbiniekiem.

Personas datu apstrādē un tehniskajos risinājumos mēs ievērojam labu privātuma praksi, tostarp datu konsolidāciju, minimizēšanu, pseidonimizāciju, anonimitāti un šifrēšanu. Personas datu apstrādē tiek ņemtas vērā sākot no 2018. gada 25. maija piemērojamās ES datu aizsardzības regulas prasības.

Pieeja personas datiem tiek uzraudzīta saskaņā ar labo praksi.

Kontroles tiesības

Datu subjektam ir tiesības pārbaudīt reģistra datus un saņemt to kopiju. Lai lejupielādētu informāciju, iereģistrējieties savā kontā un atveriet saiti „Mana personīgā informācija”.

Informācijas labošana un dzēšana

Koneita.com tīmekļa vietnē jūs varat atjaunot savus kontaktdatus. Jūs varat ar mums sazināties caur šo vietni vai pēc pieprasījuma.

Vai mani personas dati var tikt izpausti trešajām personām?

Mēs varam ar trešajām personām dalīties noteiktā apkopotajā vai saņemtajā informācijā, lai varētu piedāvāt jūsu pieprasītos ražojumus un pakalpojumus. Jūsu personas datu nodošana ir obligāts nosacījums, lai varētu pareizi izpildīt jūsu pasūtījumu. Jūsu personas dati tiks nodoti arī citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, kurjeru kompānijām un citiem, kas sniedz pakalpojumus pārdevējam vai Koneita.com.

Vai tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes un kas tās tādas ir?

Koneita.com izmanto sīkdatnes un citas līdzīgas tehnoloģijas, kā piemēram, lokālās pārlūkprogrammas krātuvi. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kurus saglabā pārlūkprogramma un glabā lietotāja datorā. Sīkdatnēm un citai informācijai (”tags”) ir noteikts derīguma termiņš, pēc kura beigām pārlūkprogramma “birku” noņem. Mēs šīs metodes izmantojam funkciju un personisku pielāgojumu veikšanai saistībā ar analīzi un mērķtiecīgu mārketingu.

Funkcionālās sīkdatnes un lokālo krātuvi izmanto, piemēram, klienta identifikācijai, pieteikšanās pakalpojumam un iepirkumu grozam. Lai šīs funkcijas varētu izmantot, nepieciešamas sīkdatnes un lokālās saglabāšanas funkcijas. Servera funkcionālās sīkdatnes un lokālā krātuve pārlūkprogrammā saglabājas no 15 minūtēm līdz 24 mēnešiem, ja vien no pārlūkprogrammas iestatījumiem tās nav skaidri izdzēstas. Ja pārlūkprogramma atļauj, pēc vietnes apmeklēšanas sīkdatnes un lokālā krātuve atjaunojas.

Mēs izmantojam Google Analytics, Google Backend, Google AdWords, Google reklāmas tīklu un Google DoubleClick, lai analizētu mūsu vietni, produktu popularitāti, tendences, pārdošanu un, piekrītot, mērķtiecīgu mārketingu. Google saņem anonīmu informāciju

Maksāšanas iespējas

ESTO PAY – Droša un ērta maksāšana izmantojot bankas pakalpojumu!

Ērti maksājumi SEB, Swedbank, LHV, Luminor, Coop, Citadele vai Revolut bankā. Iespējams izmantot Latvijas, Lietuvas vai Somijas bankas maksājumus. Drošs un ērts maksāšanas paņēmiens.

ESTO 3

ESTO 3 maksāšanas paņēmiens ļauj samaksāt par preci trīs mēnešu laikā, izdarot trīs līdzīgas iemaksas. Bez procentiem. Bez papildu izdevumiem. Vienmēr var samaksāt pirms termiņa bez jebkādiem papildu izdevumiem. Ielieciet preci grozā, izvēlieties ESTO 3 maksāšanas veidu un apstipriniet pasūtījumu. Pēcapmaksas līgumu varat ērti apstiprināt ar ID-kartes, Smart-ID vai Mobiil-ID risinājumu.

ESTO Maksājiet vēlāk

ESTO Maksājiet vēlāk apmaksas metode ir elastīgāks maksāšanas veids ar kredīta funkciju nekā parastas bankas saites. Izvēloties “ESTO Maksājiet vēlāk” varēsiet ātri veikt pasūtījumu un noslēgt līgumu kā arī bez liekas kavēšanās saņemt savu preci / pakalpojumu.

→ Jūs varēsiet apmaksāt pirkumu 30 dienu laikā bez papildu izdevumiem un izvēlēties maksāšanas paņēmienu.

→ Nekādu procentu un papildu maksu!

→ Minimālā pirkuma groza vērtība 100€.

Lieciet preci grozā, apstipriniet pasūtījumu un izvēlieties apmaksas metodi ESTO “Pērciet tagad, maksājiet vēlāk". Ar ID-kartes, Smart-ID vai Mobiil-ID risinājumu ērti elektroniski parakstieties.

Koneita.com pēcapmaksa – Ko darīt, ja jūs visu summu reizē negribat maksāt? Maksājiet pa daļām!

Apmaksājiet preces un pakalpojumus, izmantojot tieši Koneita.com pēcapmaksas pakalpojumu!

Lieciet preci grozā, apstipriniet pasūtījumu un izvēlieties Koneita.com pēcapmaksas saiti. Ar ID-kartes, Smart-ID vai Mobiil-ID risinājumu parakstiet elektroniski savu pirkumu.

Koneita.com pēcapmaksa ir īpaši ātrs un ērts preču apmaksas risinājums, kas ļauj jums izvēlēties maksāšanas periodu un sastādīt maksāšanas grafiku pa daļām. Šis risinājums pieņem lēmumu par kredītu reālā laikā un palīdz veikt pirkumu ātrāk nekā 60 sekundēs.

UZMANĪBU! Katra pēcapmaksa ir finansiālais apgrūtinājums. Pirms pēcapmaksas līguma noslēgšanas iepazīstieties ar šā pakalpojuma noteikumiem un vajadzības gadījumā konsultējieties ar speciālistu.

Koneita.com pēcapmaksas piedāvātājs ir ESTO AS (reģ. kods 14180709).

Parastie Koneita.com pēcapmaksas noteikumi:

  • Procentu likme no 0 % līdz 14.90 %
  • Līguma atlīdzības summa sākot no 0 eiro
  • Līdz 4 gadiem ilgs periods

Koneita.com preces ar pēcapmaksu var iegādāties visi no 18 līdz 70 gadus veci Latvijas pilsoņi. Koneita.com pēcapmaksas līgumu var āri un ērti noformēt arī juridiskai personai.

Katrs finansiālais lēmums ir saistīts ar riskiem un pienākumiem, tāpēc pirms kredītproduktu izvēlēšanās lūdzam rūpīgi pārdomāt to izmantošanas lietderību. Piemēram, ņemsim 1500 eiro lielu aizdevuma summu uz 12 mēnešiem ar fiksētu procentu likmi 14,90 % gadā un līguma cenu 14,90 eiro. Kredīta procentu likme būs 34,74%, patērētājam būs jāmaksā 146,37 eiro mēnesī un kopumā apmaksājamā summa sastādīs 1756,68 eiro. Pēcapmaksa ir finansiāls apgrūtinājums, tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas uzmanīgi iepazīstieties ar līguma noteikumiem un vajadzības gadījumā konsultējieties ar Koneita.com vai ESTO AS darbinieku.

Kas ir ESTO?

ESTO ir pierādījis, ka tam ir lielākais partneru tīkls Igaunijas e-kanālos, un tas ir visfunkcionālākais, ātrākais un ērtākais pēcapmaksas risinājums valstī. ESTO konta lietotāji var ātri un ērti iepirkties uz nomaksu gandrīz 500 interneta un parastos veikalos visā Igaunijā.

PayPal

PayPal sistēmā varat maksāt ar Visa, MasterCard un American Express kredītkarti vai izmantot savu PayPal saldo. Lai izmantotu PayPal maksāšanas metodi, būs nepieciešams PayPal konts. Papildu informācija: www.paypal.com (saite)

Izvēloties PayPal, pasūtīšanas beigās jūs tieši savienos ar PayPal maksājumu pakalpojumu sniedzēju. Ja jūs jau esat PayPal klients, piereģistrējieties ar savu lietotājvārdu un apstipriniet maksājumu. Ja jūs gribat kļūt par PayPal klientu, atveriet kontu un pēc tam apstipriniet maksājumu.

Jūsu pasūtījumu sāks apstrādāt tad, kad saņemsim ziņu par maksājumu. Parasti ziņojums par PayPal pārskaitījumu pie mums pienāk pēc dažām minūtēm. Kad maksājums ir reģistrēts, pa e-pastu pienāks pasūtījuma apstiprinājums.