Koneita.com som fick sina grund redan år 1979 har växt till sig ordentligt under årtiondena, inte enbart på hemmaplan utan också internationellt.

Till vår verksamhet hör maskintillverkning, import samt grossist- och detaljhandel. Vi har årligen expanderat marknadsområdet som just nu är förutom hemmaplan Finland också Skandinavien och Baltikum, samt via samarbetspartners också Mellan- och Södra Europa.

Våra produkter

Alla våra produkter inom maskin segmentet är tillverkade under vårt egna märke NOVA, som även uppfyller de mest krävande förväntningarna. Vi levererar snabbt från vårt egna lager med 12–24 månaders produkt garanti. Även NOVA servicen utförs i våra egna utrymmen.

Vid sidan av maskintillverkningen sysslar vi även med import samt grossist- och detaljhandel. Vårt konkurrenskraftiga utbud växer årligen med 50–100 artiklar. Vårt specialområde är radio och tilläggsutrustning för proffs.

Samarbetspartners

Leverantörer och våra samarbetspartners väljer vi utgående från vår kvalifikationsprocess, med vilken vi försäkrar oss om att våra produkter har bra kvalitet.

Kvalitetssäkringen är endast möjlig med direkta kontakter till tillverkarna i Finland och runt om i världen.

Vi besöker alltid våra nya samarbetspartners på plats och utför årliga auditeringar. Samarbetsavtal gör vi endast med större, internationellt kända fabriker som kan uppvisa kvalité. Vårt tillvägagångssätt försäkrar ett smärtfritt samarbete med våra samarbetspartners, vilket resulterar i:

a) våra produkter är högkvalitativa och pålitliga,

b) våra produkter är konkurrenskraftiga,

c) betjäningen är snabb och

d) service supporten är effektiv.

Vår kund

Vårt företags hörnsten har alltid varit nöjda kunder, som vi vill betjäna med en rättvis och rejäl handel. Detta prutar vi inte på!

Välkommen att bli vår kund. Vad du än vill ha - via nätet eller på plats - bekanta er med vårat stora produktutbud!

Koneita.com – Fair Trade

Sorvit_3.jpg

TEK_5825.jpg

TEK_5837.jpg

TEK_5838.jpg

TEK_5840.jpg

TEK_5918.jpg

TEK_5991.jpg

TEK_6044.jpg