Etsi tuotteita

 
 


  06 - 4333888
  06 - 4331049
 
varasto@koneita.com

  Janne Lillvis
  050 - 4052031
 
janne.lillvis@koneita.com

  Sami Kulju
  050 - 3266063
 
sami.kulju@koneita.com

  Jukka Valkama
  040 - 7720759
  jukka.valkama@koneita.com

  Toimitusjohtaja:
  Tuomas Tukeva
  040 - 4555302
 
tuomas.tukeva@koneita.com

  Huolto (työstökoneet)
  huolto@koneita.com
  040 - 0476692


  Radiolaitemyynti:
 
  Jyrki Nieminen
  040 - 8273811
 
jyrki.nieminen@koneita.com
Tilaa
uutiskirje!
Tilaa
katalogi!

Toimitamme tuoteet Postin, Matkahuollon ja Transpointin kuljetuksena. Matkahuolto ottaa paketit, jotka ovat alta 55 kg painoltaan. Nopea ja edullinen kuljetusmuoto. Isot ja painavat lähetykset Tranpointilla pihaan tuotuna. Postipaketit Itellan kautta asiakkaan haluamalla tavalla. Transpoint lähetykset ovat vakuutettuja kuten myös Matkahuollon paketit. Toimitamme kaikkialle Suomeen ja myös ulkomaille. Ahvenanmaalle ilman ALV:ta.

Kaikkissa tuotteissamme on nettisivuilla ALV mukana hinnoissa. Meiltä ostat luottamuksella. Nopeat toimitukset kaikkialle Suomeen.

Kuljetukset myös asiakkaan kuljetusyhtiön kautta. (Kaukokiito, Kiitolinja jne.)
Nopea ja varma toimitus
       Yleiset toimitus- ja myyntiehdot (UTEC Oy, 10.12.2012)1. Hinnat
Lähetteissä, laskuissa, tilauksissa, tilausvahvistuksissa, tarjouksissa ja hinnastoissa annetut hinnat
ovat arvonlisäverollisia hintoja vapaasti myyjän varastossa, ellei toisin ilmoiteta. Kaikki
kotisivuillamme esiintyvät hinnat ovat aina arvonlisäverollisia.

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Mikäli tulli-, rahti-, arvonlisävero- tai muissa toimitukseen liittyvissä yleisissä maksuissa tapahtuu
muutoksia ennen toimituspäivää, myyjällä on oikeus muuttaa tavaran hintaa samassa suhteessa kuin
kyseiset muuttuneet hinnat tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet.
2. Valuuttaehto
Mikäli hinnan lähtökohtana on ulkomaanvaluutta, hinta perustuu Suomen Pankin asianomaisen
valuutan myyntikurssiin tarjouspäivänä, ellei muuta tarjouksessa määritellä. Mikäli valuuttakurssi
muuttuu, on myyjällä oikeus muuttaa hintaa samassa suhteessa.
3. Pakkaus
Hinnastoissa ja luetteloissa mainitut hinnat tarkoittavat pakattua, toimitusvalmista tavaraa.
4. Toimitusehto
Toimitusehtona on vapaasti myyjän varastossa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.
5. Toimitusaika
Ellei toimitusajasta ole erikseen sovittu, myyjä määrää toimitusajan. Toimitukset pyritään lähettämään
työvuorokauden kuluessa tilauksesta, mikäli tilatut tuotteet ovat myyjän varastossa tilaushetkellä.

Välimyyntiehto koskee tarjouksia heti varastosta, jolloin varastossa oleva tuote voidaan tarjouksen
voimassaoloaikana myydä toiselle asiakkaalle.

Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän
toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti
aiheutunutta vahinkoa (kauppalaki 34 §).
6. Jälkitoimitukset
Mikäli tuotetta ei ole tilaushetkellä myyjän varastossa, tuote jää jälkitoimitukseen, ellei tilauksen
yhteydessä toisin sovita.
7. Laskutusmyynti
Laskulle osto edellyttää tilinavausta.

Laskulle noudettaessa on tilauslomakkeen tai -numeron seurattava tilausta. Hakijan on todistettava
henkilöllisyytensä pyydettäessä. Asiakkaan luottotiedot tarkistetaan poikkeuksetta.
8. Maksuehto
Maksuaika laskutusasiakkaille määräytyy alalla yleisesti noudatettavan maksuehdon 7 pv netto mukaan,
ellei erikseen ole toisin sovittu. Maksuaika alkaa laskun päiväyksestä.

Myyjä ei veloita pienlaskutuslisää, ellei asiakkaan kanssa ole erikseen muuta sovittu.

Mahdolliset toimituskulut lisätään laskun loppusummaan. Pika- ja erikoistoimituksista suoritetaan
kulujen mukainen lisäveloitus.
9. Viivästyskorko
Maksuajan ylityksestä myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa valtiovarainministeriön antaman,
kulloinkin voimassa olevan suosituksen mukaisesti.
10. Omistusoikeus
Toimitettu tavara on myyjän omaisuutta, kunnes koko kauppasumma on maksettu. Vaaranvastuu siirtyy
ostajalle, kun tavaran luovutus tapahtuu.
11. Huomautukset
Tavaran määrää tai lajia koskevat huomautukset on tehtävä 8 työpäivän kuluessa tavaran
vastaanottamisesta.
12. Toimitussisällön tarkastaminen
Ostaja on velvollinen tarkastamaan vastaanottamansa tuotteet. Myyjä ei vastaa toimitusvirheen
seurauksena väärän tuotteen käyttöönotosta aiheutuneista vahingoista.
13. Palautukset
Tehty kauppa on sitova eikä myyjällä ole velvollisuutta hyväksyä palautusta, ellei siitä ole erikseen
sovittu. Sopimuksen mukaisesti toimitetut tavarat otetaan takaisin ja hyvitetään ainoastaan sillä
ehdolla, että myyjä on hyväksynyt palautuksen. Tällainen tavara voidaan ottaa takaisin ainoastaan,
mikäli se on alkuperäispakkauksessa ja -kunnossa.

Mikäli myyjä on hyväksynyt palautuksen, on sen yhteydessä mainittava ostajan nimi ja osoite, lähetteen
tai laskun numero, palautuksen syy sekä henkilö, jonka kanssa palautuksesta on sovittu. Huoltoa ja
takuuta koskevissa palautuksissa on lisäksi oltava mukana vikaselvitys. Puutteellisia palautuksia ei
käsitellä.

Palautukset on lähetettävä tavallisena postilähetyksenä rahti maksettuna. Myyjä ei hyvitä palautuksen
toimituskuluja.
Palautettavat tuotteet on pakattava erikseen esim. alkuperäiseen postituspakkaukseen. Itse tuotteissa tai
tuotteen omassa pakkauksessa ei saa olla osoitetarroja tms. eli palautettava tuote pakkauksineen on
oltava myyntikelpoinen.
14. Takuu
Myyjä sitoutuu antamaan toimittamilleen tuotteille 1 vuoden takuun materiaalin ja valmistuksen osalta.
Takuuaika alkaa tuotteen toimituspäivästä.

Tuotteen takuukorjaukseen toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa ostaja ja palautuskulut myyjä.
Takuuhuollot ja -korjaukset UTEC Oy:n kautta ellei toisin sovita.

Takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tuotteille myyjä myöntää uuden takuun, kuitenkin vain
alkuperäisen tuotteen takuukauden päättymiseen saakka.
15. Hinta- ja tekniset tiedot
Selosteissa, kuvissa, kiertokirjeissä, piirustuksissa, luetteloissa ja hinnastoissa esitetyt hinta-, mitta-,
paino- ja suorituskykytiedot sekä muut teknistä ja muita yksityiskohtia sisältävät tiedot on annettu
sitoumuksetta, ellei tarjouksessa niihin nimenomaan viitata.

Edellä mainittujen tietojen saaja ei saa ilman luovuttajan suostumusta käyttää, jäljentää, monistaa,
luovuttaa tai muulla tavoin antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.
16. Noudattaminen
Tilauksen yhteydessä ostaja sitoutuu noudattamaan myyjän toimitusehtoja.
Toimitus
Leasingin edut yrityksellesi


·Rahoitettava kohde toimii vakuutena.

·Ei sido pääomia omistamiseen - yrityksesi maksaa vain laitteen käytöstä.

·Mahdollistaa ajantasaisen laitekannan ylläpidon.

·Helpottaa budjetointia ja rahoituksen suunnittelua.

·Edullinen lunastus omaksi leasing- sopimuksen päätyttyä


·Rahoitettava määrä on veroton hankintahinta

·Kuukausivuokran määrään vaikuttavat mahdollinen ensimmäinen suurempi vuokraerä, sekä laiteryhmittäin vaihtelevat jäännösarvot.                                       

·Vuokra-aika on enintään 5 vuotta.

·Vuokrat veloitetaan yhden tai kolmen kuukauden välein etukäteen annuiteettiperiaatteella.